Açık devre gerilimi, VOC, devre üzerinden akım geçmez iken güneş hücresindeki maksimum gerilim değeridir. Açık devre gerilimi, güneş hücresindeki ışığın oluşturduğu akımla birleştiği önyükleme nedeniyle güneş hücresindeki ileri öngerilim miktarına karşılık gelir. Açık devre gerilimi aşağıdaki IV eğrisinde gösterilmektedir.

iv curve

Şekil. Açık devre gerilimini gösteren güneş hücresi IV eğrisi

 

Net akımın sıfır olduğu durumda VOC ’nin hesaplandığı denklem aşağıdaki gibidir:

 

Yukarıdaki denkleme genel olarak bakıldığında, VOC ’nin sıcaklıkla beraber lineer arttığı görülmektedir. Ancak, durum böyle değildir, intrinsik taşıyıcı konsantrasyonundaki, ni, değişikliklerden dolayı öncelikle I0 sıcaklıkla beraber hızla artar.

 

Devamı gelecek…

 

Kaynak: https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/open-circuit-voltage