Verim, bir hücreyi diğeriyle kıyaslarken en çok kullanılan parametrelerden birisidir. Hücre verimi güneş hücresinden çıkan enerjinin güneşten gelen enerjiye oranı olarak tanımlanır. Güneş hücresinin performansını yansıtmanın yanı sıra, verimlilik, güneş ışığının spektrumuna ve yoğunluğuna ve güneş hücresinin sıcaklığına bağlıdır. Bu sebeple, cihazların performanslarını kıyaslamada verim ölçüm koşulları dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. Karasal güneş hücreleri, AM1.5 şartlarında ve 25 °C sıcaklıkta ölçülür. Uzay kullanımı için tasarlanan güneş hücreleri, AM0 koşulları altında ölçülür.

 

Bir güneş hücresinin verimi gelen gücün elektriğe dönüşüm oranı ile ifade edilir ve şöyle tanımlanır:

 

\(P_{max}=V_{OC}I_{SC}FF\)

 

\(n=\frac{V_{OC}I_{SC}FF}{P_{in}}\)

 

VOC açık devre gerilimi;

ISC kısa devre akımı;

FF doldurma faktörü;

n verimdir.

 

Verimlilik hesaplamaları için giriş gücü 1 kW/m2 veya 100 mW/cm2 ‘dir. Böylece 100 × 100 mm2 ‘lik bir hücre için giriş gücü 10 W ve 156 x 156 mm2 ‘lik bir hücre için giriş gücü 24,3 W ‘tır.

 

Kaynak: https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/solar-cell-efficiency